verenigingsbladen

In druk, digitaal of een slimme combinatie van beide

Hulp nodig bij het uitbrengen of verbeteren van het tijdschrift van uw vereniging? Connecting Society helpt. Verenigingen stellen speciale eisen aan de redactie. Vaak is er een beperkt budget en bestaat de redactie uit vrijwilligers. De volgende service biedt Connecting Society:

*Verbetering van het verenigingblad

Een korte scan van de afgelopen jaargang, een gesprek met het verenigingsbestuur en de redactie. Een onderzoekje naar verbetering van de advertentie-inkomsten en een onderzoekje naar de kosten. Daaruit volgt een rapport met verbeteringen die meestal direct resultaat opleveren. En dat tegen vaste, lage tarieven.

*Advertentiewerving voor verenigingsbladen

Connecting Society helpt desgewenst ook bij het werven van advertenties. Na een analyse kan dat soms ook op no-cure, no-pay-basis.

*Eindredactie voor het verenigingblad

Het op maat schrijven van teksten of het inkorten, het maken van fotobijschriften, het nakijken op taal- en stijloneffenheden en het begeleiden van de vormgeving. Dat kan eenmalig of op regelmatige basis. Soms voor enkele uren per maand.

*Invalredacteur

 Dat kan ook voor het verenigingsblad.


*teksten corrigeren en redigeren

Connecting Society doet dat snel en voordelig.


*Verbeteren van vormgeving

Nieuwe sjablonen  zorgen voor een beter resultaat.
In tien stappen naar een eigen magazine of nieuwsbrief (checklist), lees verder.