Checklist voor je tijdschrift, krant of nieuwsbrief

In tien stappen naar een eigen magazine of nieuwsbrief

1. Doelgroepbepaling

Welke lezersgroepen gaan het nieuwe medium lezen? Beschrijf die zo nauwkeurig mogelijk.

2. Ontwikkeling van een bladformule

Ontwikkel de meest logische samenhang tussen artikelen, nieuwsberichten, foto’s en illustratie en advertenties. Wordt het een krant, magazine, nieuwsbrief of glossy? Beschrijf je ideeën zo nauwkeurig mogelijk.

3. Met welke bladen ga je concurreren?

Doe eerst een concurrentieanalyse. Welke media bestaan er al op jouw gebied en hoe bedienen ze hun lezers en adverteerders? Kan je daar het verschil maken?

4. Digitaal of print?

Wil je de lezers wat in handen geven of lezen ze jouw blad of digitaal magazine ook graag vanaf hun beeldscherm, tablet of smartphone?

5. Wel of geen winst maken

Moet het blad winst maken, moet het kostendekkend of mogen er kosten meer gemoeid gaan? Onderzoek de haalbaarheid. Kijk ook naar de benodigde investeringen en de mogelijkheden voor krediet.

6. Hoe vaak gaat het blad verschijnen?

Wil je lezers echt aan je blad, magazine of nieuwsbrief binden, dan moet je minimaal zes keer per jaar verschijnen. Bepaal hoe vaak het blad moet uitkomen en maak alvast een ruwe artikelenplanning of beschrijf de onderwerpen voor de drie komende uitgaven.

7. Stel je team samen

Zoek de juiste schrijver/journalist, eindredacteur, fotograaf en vormgever. Doelstelling: ook na drie uitgaven nog een blad met impact maken dat lezers graag willen lezen.

7. Regel je advertentieverkoop

Wil je een deel van de kosten terugverdienen met advertenties? Hoe maak je een medium zodanig dat je het liefst veel advertenties gaat verkopen? Plus de vraag zelf acquireren of uitbesteden?

8. Kies de juiste drukker of het digitale programma

Wordt het een digitaal medium kies dan een computerprogramma of app die dat mogelijk maakt. Wil je het laten drukken, vraag dan offertes op bij drukkers, bepaalde de papiersoort en papierkwaliteit en maak daarna een verantwoorde keuze.

9. Hoe ga je verspreiden

Hoe zorg je dat jouw blad bij de lezer terecht komt? Via de boekhandel? Via abonnementen? Moet dat per PostNL of kies je een andere verspreider?

10. Richt een goede administratie in

Zorg voor een goede boekhouding, een adequate abonnementenadministratie, kies de juiste accountant. Koop ook de juiste computerprogramma’s die daarvoor nodig zijn.